All rights reserved er et engelsk udtryk for alle rettigheder forbeholdt.