alkylhalogenider

Alkylhalogenider, haloalkaner, carbonhydrider, hvor et eller flere hydrogenatomer er udskiftet med halogenatomer (F, Cl, Br, I). De dannes ofte ved halogenering af alkaner samt ved addition af hydrogenhalogenid eller halogener til alkener.

Lavmolekylære alkylhalogenider er gasser, hvorimod de med højere molekylvægt er væsker og faste stoffer. De opløses let i organiske opløsningsmidler, men er uopløselige i vand. Teknisk anvendes alkylhalogenider til tøjrensning, ekstraktion og affedtning; specielle alkylhalogenider (DDT, lindan, brommethan, aldrin) anvendes til insekt- og ukrudtsbekæmpelse. Mange er miljøgifte; fx udgør polyklorerede bifenyler (PCB), der har været anvendt industrielt i meget store mængder, i dag et forureningsproblem.

Langkædede, fuldt fluorerede alkaner som Teflon® er kemisk stabile stoffer, som anvendes til belægning af fx stegepander, mens et stof som perfluorisobuten (C4F8) er yderst giftigt. En freon som CF2Cl2, der har været anvendt i køleskabe, er ikke giftig, men forårsager nedbrydning af ozon i stratosfæren og udgør derfor en miljørisiko.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig