Alkmaionider, den mægtigste adelsslægt i Athen i arkaisk og klassisk tid. De berømteste alkmaionider var Megakles 1., som ca. 630 f.Kr. nedkæmpede Kylons opstand; hans søn Alkmaion, der anførte athenerne i Første Hellige Krig ca. 590; hans søn Megakles 2., der ægtede Agariste, tyrannen af Sikyons datter; og deres søn Kleisthenes, der indførte demokratiet i Athen i 507.