Alifatiske forbindelser, stoffer, hvis molekyler kun indeholder carbon (C) og hydrogen (H), og hvor C-atomerne sidder i en kæde, som dog kan være forgrenet. Hvis forbindelserne kun indeholder enkeltbindinger, er mættede, kaldes de alkaner. De umættede alifatiske forbindelser kan indeholde dobbeltbindinger (alkener) eller tripelbindinger (alkyner).