Alienere, 1 afhænde; overdrage ejendomsret. 2 fremmedgøre, se fremmedgørelse.