Alguacil, (sp. af arab.), person med politimyndighed af højere el. lavere grad.