Alfanumerisk, (gr. alfa og ty. numerisch, afledt med -isk af lat. numerus 'tal'), tegnsæt eller data, der består af både cifre og bogstaver. Et alfanumerisk tegnsæt kan derudover indeholde specielle tegn, der muliggør styring af fx en printer eller andet udstyr. En skrivemaskines tegnsæt er alfanumerisk, men indeholder ikke styretegn, mens det meget udbredte tegnsæt til computere ASCII indeholder både cifre, bogstaver og styretegn.