Alfa privativum, (lat. det berøvende alfa), forstavelsen a- i betydningen 'u-, ikke-'.