Aleurometer, (gr. aleuro- + -meter), apparat til måling af hvedemels hævningsevne.