Aleksi, (gr. alexia, af a 'uden' og lexis 'ord, tale', forstået som hørende til lat. legere 'læse'), tab af eller forstyrrelse af evnen til at læse som følge af en hjerneskade. I reglen forbundet med afasi.