Aldolaser, navn på flere enzymer i dyrs, planters og mikroorganismers celler. Aldolaser katalyserer reaktioner (reversible kondensationer) mellem et aldehyd og en alkohol (se også aldolkondensation). Benævnelsen aldolase bruges sædvanligvis om fruktose-1,6-difosfat aldolase, der indgår i glykolysen, og transaldolase om det enzym, der indgår i pentosefosfatcyklus.