Albyl (R), (varenavn, af lat. albus hvid + -yl af gr. hyle stof), et smerte- og feberstillende middel, som indeholder acetylsalicylsyre.