Albinotisk, (se albino), hvidfødt; født med albinisme.