Al-Khalifa, slægt, der siden slutningen af 1700-t. har kontrolleret Bahrain i Den Persiske Golf. I 1800-t. indgik slægten en række aftaler med Storbritannien og overtog derfor den formelle politiske ledelse af landet ved selvstændigheden i 1971. Slægten har siden haft fuld politisk kontrol. På Isa ibn Salman al-Khalifas påbud blev Nationalforsamlingen, der var valgt i 1973, hjemsendt i 1975 og har ikke siden været indkaldt. Fra 1994 har slægten været under voksende pres fra befolkningen, der kræver større politisk indflydelse. I 1999 overtog Hamad ibn Isa al-Khalifa ledelsen af Bahrain som emir; han indførte i 2002 et konstitutionelt monarki, hvorefter han blev konge. Al-Khalifa-styrets position blev udfordret af omfattende folkelige protester i 2011.