Al-Bukhari, 810-870, islamisk lærd, som hele sit liv var optaget af hadith-studier, dvs. studier af de traditioner, der ifølge islamisk opfattelse indeholder oplysninger om profeten Muhammeds sædvane, hans sunna. Overleveringen gør gældende, at al-Bukhari gennemgik mere end 600.000 traditioner og af disse udvalgte godt 7000, der indgik i hans hovedværk al-Sahih, dvs. 'den ægte' eller 'den sande'. Al-Bukharis traditionssamling blev højt værdsat, allerede mens han levede, og den har siden i den sunniislamiske verden haft en særlig status som en af de vigtigste hadith-samlinger.