Akvatisk økologi, (af lat. aquaticus 'som vedrører vand'), læren om livsbetingelser, samspil mellem arterne og andre økologiske forhold i vand- og vådområder; se hav (havøkologi), og vandløb (økologi).