Akustooptisk filter, optisk filter baseret på et akustooptisk element. Når en lysstråle skal passere et akustooptisk filter, trænger kun den del igennem, der ligger inden for et smalt bølgelængdeinterval omkring filterets centerbølgelængde. Denne bestemmes af frekvensen af det påtrykte lydsignal. Benyttes til optisk spektralanalyse.