Akustisk modem, apparat, som benyttes til datakommunikation mellem to computere via telefonnettet. Et akustisk modem omsætter en computers elektriske datasignaler til toner, som overføres via en almindelig telefonforbindelse. Modtagerens akustiske modem omsætter tonerne til elektriske datasignaler. Et akustisk modem kan både sende, modtage og foretage telefonopkald. Se datakommunikation.