Akustisk impedans, forholdet mellem lydtrykket og partikelhastigheden i et givet punkt. Akustisk impedans udgør en analogi til elektrisk impedans (vekselstrømsmodstand) og spiller som begreb en stor rolle i forbindelse med forståelsen af fx mikrofoners og højtaleres virkning og deres udveksling af lydenergi med det omgivende medium (i almindelighed luft). Se også ultralyd.