Akusmatiker, (af gr. akousma 'det hørte', af akouein 'høre' og -ikos '-iker', som betegner dyrker af videnskab, håndværk o.a.), en pythagoræer, som efterlevede Pythagoras' dogmer (akusmata), men var løsere knyttet til det pythagoræiske broderskab end inderkredsen, som blev kaldt matematikere.