Aktstykke, ministers ansøgning til Folketingets Finansudvalg om en bevilling eller en dispositionsadgang. Folketinget skal ifølge Grundloven godkende et ministeriums bevillinger, hvilket generelt sker ved vedtagelsen af de årlige finanslove. Nye eller ændrede dispositioner i årets løb kan derimod ske ved, at Finansudvalget på Folketingets vegne tiltræder et aktstykke, der før fremsendelsen til udvalget skal godkendes af Finansministeriet.