Aktor, (lat. actor, af agere handle), anklager, især i kriminelle sager; det modsatte af defensor.