Aktivitet, (lat. activus 'virksom', af agere 'handle' og -itas (gen. -itatis), som betegner handlingen eller tilstanden), i kernefysikken et mål for en stofmængdes radioaktivitet, defineret som det antal atomkerner, der henfalder pr. sekund. Aktivitet måles i SI-enhedssystemet i becquerel (Bq).