Aktivisme, lære, der betoner værdien af beslutsomhed og praktisk handling frem for et mere teoretisk forhold til virkeligheden. Aktivisme har især præget en række revolutionære politiske bevægelser af fx marxistisk, anarkistisk og fascistisk art. Hos Nietzsche og i den moderne eksistensfilosofi har aktivismen fået en mere filosofisk udformning uden tilknytning til noget bestemt politisk program.