Aktionist, (af lat. actio handling + -ist), aktivist.