Aktin, protein, som findes i alle kroppens celler; i mange celletyper er det mængdemæssigt det vigtigste protein. De kugleformede aktin-molekyler kan sammenkædes til lange, snoede aktin-filamenter, der sammen med myosin bevirker, at celler kan fastholde og evt. ændre deres form. Aktin-filamenter medvirker også ved muskelkontraktion, se muskel.