Aktiehandelsafgift, afgift til staten ved overdragelse af aktier m.v. som tidligere skulle betales ved salg eller bytte af aktier, andels- og investeringsbeviser og andre værdipapirer mv. Aktiehandelsafgiften blev afskaffet 1.10.1999. Om handel med aktier og andre værdipapirer, se finansielle markeder og børs.