Aktere, samle de akter, som hører til en sag; udfærdige en akt.