Aksugle, Apamea sordens, sommerfugl, hvis larve er skadedyr i kornaks.