Aksonometri er en speciel type afbildning af en rumlig model på en tegneplan. Aksonometrien er en parallelprojektion, hvor modellen ligger i et tredimensionalt koordinatsystem; både model og koordinatsystem projiceres på tegneplanen. Ofte vælges de tre akser, således at to er parallelle med tegneplanen og den tredje projiceres på halveringslinjen mellem de to andres billeder (skrå aksonometri). I en isometri danner akserne samme vinkel med tegneplanen.\(\)