Aksiologi, værditeori, en filosofisk disciplin, hvis hovedopgave er at undersøge værdiudsagn, herunder at studere æstetiske, etiske og religiøse værdiers art og natur.