Aksil, (lat. axilla, diminutiv af ala vinge), inden for botanik hjørne mellem blad og gren.