Aksialkompressor, maskine, hvori atmosfærisk luft eller andre gasser komprimeres af vinger eller blade ophængt i en roterende aksel; gassen strømmer i akslens retning. Se også kompressor.