Aksial, (lat. aksi- + -al), i aksens retning; det samme som aksiel.