Akroni, (af gr. a- + -kron), forskning, som ser bort fra tidsforløb.