Akrokarpisk, (af gr. akro- + karpos frugt), inden for botanik spidsfrugtet.