Aklin, (af gr. a- + klinein bøje, hælde), magnetisk ækvator (linje omkring Jorden langs hvilken den magnetiske inklination er lig nul).