Akkviescere, (af lat. acquiscere, af ad- + quiescere hvile), indvillige; slå sig til ro ved.