Akkurat, (af lat. accuratus, af accurare passe med omhu, af ad- + curare 'drage omsorg for'), 1 nøjagtig; punktlig. 2 netop; lige.