Akkumulationsrate er en måleenhed indenfor glaciologien. Akkumulationsraten angiver tilvæksten pr. tidsenhed af sne eller is på en gletsjer. Akkumulationsraten udtrykkes som mm vandækvivalent pr. time eller dag.