Akkulturation, (eng. acculturation, af lat. ad- og cultura af colere 'dyrke' og -atio, som betegner handling), den kulturelle forandringsproces, der sættes i gang, når to grupper med forskellig kulturbaggrund er i stadig kontakt med hinanden. Afhængigt af det indbyrdes dominansforhold mellem de to kulturer kan processen forløbe mere eller mindre ensidigt, men resultatet er, at visse kulturelementer udskiftes med andre. I sin yderste konsekvens kan akkulturation føre til kulturel assimilation.