Akkord, akkordløn, form for resultatløn, hvor lønnen for et bestemt arbejde, evt. med en vis basisløn, er fastsat uafhængigt af den faktisk anvendte arbejdstid, men afhængigt af den præsterede produktionsmængde.