Akkord, (fr., af lat. ad 'til' og c(h)orda 'streng'; også forbundet med cor 'hjerte', gen. cordis), en aftale mellem en skyldner og hans kreditorer om, at kreditorernes krav pga. skyldnerens økonomiske vanskeligheder skal nedsættes til en bestemt procentdel, dividende. Akkord er en frivillig gældsordning og vil normalt omfatte alle skyldnerens kreditorer. Akkordforhandlingerne vil som regel foregå, efter at skyldneren har anmeldt betalingsstandsning over for skifteretten — der i øvrigt intet har at gøre med en akkord. Aftalen er ofte kombineret med en henstandsordning, moratorium, fx således at kreditorerne skal have 40% af deres tilgodehavender i form af fem lige store afdrag over fem år. Når den aftalte dividende er betalt, har skyldneren krav på at få kvittering fra kreditorerne på det fulde oprindelige beløb, saldokvittering. Misligholder skyldneren derimod akkorden væsentligt, kan kreditorerne gøre krav på deres fulde oprindelige krav. Se også tvangsakkord.