Akkommoderingsrum, geologisk udtryk for det rum, der er til rådighed for sedimentation. Det opstår, ved at et aflejringsbassins underlag synker ind, og/eller ved at havniveauet ændres. Udtrykket anvendes især inden for sekvensstratigrafi. Se også bassin.