Akkommodationsobligation, gældsbrev udstedt af en debitor, der ikke skylder kreditor noget. Akkommodationsobligationen reserverer en sikkerhedsret, som senere kan udnyttes; et formål, som hovedsagelig varetages af ejerpantebreve.