Akklamere, (af lat. acclamare tilråbe, ad- + clamare råbe), give sit bifald.