Akiurgi, (gr. aki- + -urgi), læren om kirurgiske operationer.