Akefaler, (gr. akefalos af a- og kefale 'hoved'), de kristne, der i 482 var uenige med patriarken af Alexandria, der var deres overhoved, i hans bestræbelser på at forene monofysitterne med den ortodokse kirke. Se monofysitisme.