Akademisk dannelse, universitetspræget almendannelse.