Akademisk borger, person, som er indskrevet ved et universitet.